E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğrenci yurtlarının statüsünün değiştirilmesine ve (Av-Spor) Avcılık ve Atıcılık Spor İhtisas Kulübünün sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
7 69 439:440
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın, Çukurova'nın uluslararası havaalanı ihtiyacına ilişkin
8 74 141
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, Güneydoğu Anadolu'da mobil eğitim konutu projeye ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 11 338:339
4 Söz Alanlar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 12 33:36
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Halil Çalık'ın Öğretmenler Günü ve öğretmenlerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 22 241:243
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültelerinin kurulmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 23 329:330
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz'ın, üniversite ikinci basamak sınavının Kırıkkale ve bazı illerde yapılmasından vazgeçilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 23 329:330
8 Söz Alanlar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı, Bağlı Kuruluşları de YÖK ve Üniversiteler 1997 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçelen, 1994 ve 1995 Yılları Kesinhesabı, -Kültür Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi de 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
17 35 258:262 274:276
9 Söz Alanlar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 18 arkadaşı. Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 10 Arkadaşının Yükseköğretimin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştı mı ası açılmasına ilişkin önergesi ve (10/8, 16. 20) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 54 148:152
10 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
20 55 231:232
11 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilişinin 73. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
22 66 285:286
12 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Halil Çalık'ın, öğretmenevlerinin salısına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 72 329:330
13 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, öğretmenlerin yetiştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
24 76 184:186
14 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Recep Kırış ve Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, eğitim meseleleri ile üniversite bulunmayan illere üniversite açılmasına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
24 77 262:264
15 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, eğitimin önemi ve Türkiye'nin eğitim sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 91 111:113
16 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun Dışişleri Bakanlığından istenileri bir yazının kopyasının verilmemesi ve TBMM aracılığıyla gönderilen soru önergelerine verileri cevaplara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 92 195:196
17 Söz Alanlar MEHMET SAĞLAM (KAHRAMANMARAŞ) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'in 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonları raporları münasebetiyle
26 93 364:365