E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET RECAİ KUTAN (MALATYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : hnerjı ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, İçişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 1997 Malî Y11ı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1997 Malî Y11ı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı
16 33 782:787 794 798:800
2 Söz Alanlar MEHMET RECAİ KUTAN (MALATYA) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 16 arkadaşı ile Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici ve 9 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki sorunların çözüm yollarının tespiti ile Türkiye Taşkömürü Kurumunun içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/13, 53) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 69 74:77