E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEMAL AĞAR (ELAZIĞ) (ADALET BAKANI) : Hatay Milletvekili Atila Sav'ın, Adalet Bakanlığında yapılan üst düzey memur atamalarıyla ilgili tasarruflara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 34 35:37
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEMAL AĞAR (ELAZIĞ) (ADALET BAKANI) : Edirne Milletvekili Erdal Kesebır'm, medyada ve yazılı basında devletin varlığı ve otoritesinin tartışılmasına neden olabilecek bazı yayınlar yapıldığına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 37 248:249
3 Söz Alanlar MEHMET KEMAL AĞAR (ELAZIĞ) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Çevre Bakanlığı,1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 40 829:831
4 Söz Alanlar MEHMET KEMAL AĞAR (ELAZIĞ) (ADALET BAKANI) : Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin infazına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 62 612