E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Hükümete sataşması nedeniyle
2 24 229
2 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü,Dışişleri Bakanlığı,1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 96:99 119