E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET HALİT DAĞLI (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 48 31:34
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET HALİT DAĞLI (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Fatih Atay'm, Gökova Termik Santralına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 53 518:519
3 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET HALİT DAĞLI (ADANA) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Yozgat-Sorgun Şeker Fabrikasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
5 53 520:521