E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET CAVİT KAVAK (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu'nun, televizyon kanallarında gösterilen filmlerde kullanılan dil ve görüntülere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 59 108:109
2 Söz Alanlar MEHMET CAVİT KAVAK (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Koçhisar, Obruk Hatap ve Yeni Hayat Barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
52 91 409