E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İSTANBUL) (TURİZM BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Turizm Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 32 600:603 609:610 612
2 Söz Alanlar MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İSTANBUL) (TURİZM BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde turizmi geliştirmeye yönelik program ve projelere ilişkin sorusu münasebetiyle
19 52 639