E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Türkiye'nin hava sahasını İsrail savaş uçaklarına açmasına ve Türkiye'deki askerî üslerden yararlandırılmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
3 36 199:201
2 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkıner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
7 67 376:377