E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan'ın, Gümüşhane İlinde Gümüşhane Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/92) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
30 113 100
2 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 28 arkadaşının Uğur Mumcu cinayetinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/86) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 125 412
3 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
32 126 44:45
4 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesinin başka bir ile taşınacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
32 131 358
5 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketencinin Barolar Birliğine ilişkin sorusu münasebetiyle
32 131 362:363
6 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin cezaevlerindeki ibadet yerlerine ve hükümlü ve tutukluların eşleri ile görüşmelerine imkân sağlanmasına ilişkin sorusu münasebetiyle
32 131 364:365
7 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, imam-hatip kökenli hâki m-savcılara ve Mehmet Ağar ile Sedat Bucak hakkındaki fezlekeye ilişkin sorusu münasebetiyle
32 131 356:357
8 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Metin Öney'in, Türk Ceza Kanunu ve Medenî Kanunda Yapılacak değişikliklere ilişkin sorusu münasebeti) k
32 131 361:362
9 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Metin Öney'in, uygulama imkânı kalmayan kanunlara ilişkin sorusu münasebetiyle
32 131 360:361
10 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, yargıda hazırlık sürecindeki aksamalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 133 451
11 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : 127 1997Tarihine Kadar Sorumlu Müdür Sıfatı ile İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 134 576:577
12 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Antalya Milletvekili Bekir Kumbul'un, son zamanlarda Alanya İlçesinde meydana gelen kurşunlanarak öldürülme olayına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 5 415
13 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Giresun Milletvekili Turhan Alçelik'in, Giresun İlinin Şebinkarahisar İlçesi ve Karadeniz Bölgesinde son günlerde meydana gelen terör olaylarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 5 411:413
14 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, son günlerde yoğunlaşan trafik kazalarına ve Karadeniz Bölgesinde görülen terör olaylarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
35 9 15:16
15 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, toplumsal uzlaşmaya ve bazı üniversitelerdeki başörtüsü yasağından kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
35 10 76:77
16 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Millî Güvenlik Siyaset Belgesi konusunda Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın bir gazetede yayımlanan demecine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
35 10 66:68
17 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin cezaevi koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 12 63:64
18 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin cezaevlerindeki eylemlerin sorumluları hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 12 62:63
19 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin cezaevlerindeki ölüm orucu eylemleri hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 12 60
20 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin sorusu münasebetiyle
36 12 61
21 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İskenderun Cezaevine ilişkin sorusu münasebetiyle
36 12 61:62
22 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın, rüzgâr enerjisinden yararlanma konusunda bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 12 65
23 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Tanla'nın, yapılan genel nüfus tespiti ve seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 23 14:15
24 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İran-Türkıye ana doğalgaz boru ihalesine ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 246
25 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Yeşil burç ve Çiftlik yollarının onarımına ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 241
26 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Yozgat Milletvekili İlyas Arslan'ın, Sivas-Ankara doğalgaz boru hattı güzargahının değiştirilme nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 237
27 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Telsiz Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 31 497:500 510:511 514
28 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi münasebetiyle
44 50 212
29 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'nin, İstanbul'da minibüsle taşımacılık yapan esnafın soranlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla, İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 19 arkadaşının, polis tarafından dinlenen telefonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/108) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 55 222:223
30 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul da minibüsle taşımacılık yapan esnafın sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 57 360
31 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Sinop Milletvekili Metin Bostancıoğlu'nun, 5 Nisan Avukatlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
50 75 12:13
32 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, DGM taralından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında verilen karardan sonra ortaya çıkan duruma ilişkin gündemdışı konuşması dolayısyla
51 82 284:286
33 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş in, son günlerde üniversitelerde ve Ankara'nın bazı belediyelerinde meydana gelen şiddet olayları ile İçişleri Bakanının tavrına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 86 99:100
34 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, bir şahsa verilen sabikasızlık kaydına ilişkin sorusu münasebetiyle
53 94 114:115
35 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, sabıkasızlık belgesi sahte olan bir şahsa işyeri açma ruhsatı verilmesine ilişkin Turizm Bakanından sorusu münasebetiyle
53 94 116
36 Gündem Dışı Konuşmalar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Cafer Güneş'in, cezaevi çalışanlarının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 115 418:419
37 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin Arnavutluk'taki faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokoller uyarınca, lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Arnavuttuk'a gönderilmesine, Anayasanın 92. maddesi uyarınca izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
60 127 307:308
38 Söz Alanlar MAHMUT OLTAN SUNGURLU (GÜMÜŞHANE) (ADALET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'ın, Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan ve 3 Arkadaşının, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Ali llıksoy Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili Ankara Milletvekilİsmet Önder Sav ile Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş'ın Seçimlerin Yenilenmesine İlişkin Önergeleri ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 131 153:155