E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (MALİYE BAKANI) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Katma Bütçeli İdareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 38 425:448
2 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (MALİYE BAKANI) : Malîye Bakanlığı, Gelirler;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 42 349:353 360 396:398 410 426:427 435
3 Söz Alanlar LUTFULLAH KAYALAR (YOZGAT) (MALİYE BAKANI) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 43 552 555:556