E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, Irak'a uygulanan ambargonun ekonomimize olan etkilerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
13 13 133:136
2 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Afyon Milletvekili Nuri Yabuz'un, TC Merkez Bankası Van Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesislerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
13 14 278
3 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, vergi sistemine ilişkin Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle
13 14 266
4 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Mehmet Emin Aydınbaş'ın, 15.4.1995 15.10.1995 tarihleri arasında TC Emekli Sandığından emekli olan kamu görevlilerinin mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
13 14 273
5 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'daki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
13 14 267
6 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, İstanbul Hava Limanı dış hatlar terminali ihalesindeki yolsuzluk iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
14 23 338
7 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, yurtdışına işçi gönderilmesinde Ağrılı işsizlere öncelik verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
14 23 346:347
8 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un Sinop'a bağlı bazı ilçelerin yol yapım çalışmalarında ve köy konakları için ayrılan ödenek miktarlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
14 23 340:341
9 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop'a bağlı Durağan ve Dikmen ilçelerinde yaşayan bazı kimselerin çocuklarını Bafra'dakurulmuş çocuk pazarında sattıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
14 23 341:343
10 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, memurlara ödenen lojman tazminatlarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle
14 23 345
11 Gündem Dışı Konuşmalar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu'nun, Diyarbakır ve çevresinde yaşanan olaylara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 42 318:319
12 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Boğaz Köprüsüne narı yer veya koruyucu bir sistemin yapılmasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
18 42 350
13 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ne gibi ek destekler sağlanacağına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
18 42 348:349
14 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bahattin Yücel'in, TC Merkez Bankası Meclisi üyelerinin yenileneceği iddiasına İlişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
18 42 344:345
15 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
18 42 353:354
16 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı-Doğubeyazıt İlçesi Yalınsız Köyünde yapılan afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
19 49 399
17 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, Bodrum'da yaptırdığı iddia edilen villaya ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
19 49 391
18 Gündem Dışı Konuşmalar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Tuncay Karaytuğ'un, Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın, son günlerdeki demeç ve davranışlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
21 59 72:76
19 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 19 arkadaşının, cumhuriyetin temel niteliklerini hedef alan ve rejimi tehdit eden faaliyetlere göz yumdukları ve gerekli tedbirleri almadıkları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi ile-Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 35 arkadaşının, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve özellikle laikliğe karşı saldırıları önlemekte isteksiz ve yetersiz kaldıkları iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme münasebetiyle
21 60 189:194
20 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Fırat Nehri üzerinde bir köprü yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
21 61 274
21 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın E-80 Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
21 61 269:270
22 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Ilının karayolunun otoyola dönüştürülmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
21 61 280:281
23 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, BM Genel Sekreteri Butros Gali'nin Habitat toplantılarında Türkiye ile ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
21 61 279
24 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bir gazetede yer alan bazı sözlerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
21 61 276
25 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in, Adıyaman'dayapımı süren hava meydanının hizmete açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
22 64 162
26 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, hayvan besicilerinin borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 64 166
27 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, Burdur-Antalya demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından somsu münasebetiyle
22 64 166
28 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Çardak Havaalanının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
22 64 171
29 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli Organize Sanayi Bölgesi-Çardak arası duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
22 64 167:168
30 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sarayköy-Babadağ yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ile Pamukkale-Akköy Sarayköy yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
22 64 169
31 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, kamu kurum ve kuruluşlarında değişik pozisyonlarda çalışıp aynı İşleri yapan personel arasındaki ücret farklılığına ilişkin Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle
22 64 164:165
32 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, basına yönelik bazı uygulamalara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 64 175
33 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Hazinenin örtülü ödenek davasında müdahil olmaktan vazgeçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 64 173:174
34 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Maliye Bakanının bazı açıklamalarının ekonomi üzerinde olumsuz etki yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
22 64 176:177
35 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, proje ihalesi yapılan bazı otoyolların yapımından neden vazgeçildiğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
22 64 179
36 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, pamuk taban fiyatlarına ve birliklerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 70 128
37 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Fikret Unlü'nün, bulgur ihracatına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 70 134:135
38 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, bürokrat atamalarındaki tutumuna ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 70 129:130
39 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, öğretmenlerin can güvenliğine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
23 70 130:131
40 Gündem Dışı Konuşmalar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, Refahyol Hükümetin uygulamalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 85 292:293
41 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Denizli'nin bazı ilçelerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınmasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
25 86 386
42 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, çıkarılması düşünüleri vergi affı kapsamına ilişkin Maliye Bakanından sorusu münasebetiyle
25 86 384
43 Gündem Dışı Konuşmalar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Şükrü Sina Gürel'in, Libya'daki bir cemiyetin faaliyetlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 87 464:465
44 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in, ziraî ve hayvancılık kredi faizlerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
25 87 484:486
45 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Zerrin Yeniceli'nin, Malezya'da düzenlenen Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansına ilişkin Barbakandan sorusu münasebetiyle
25 87 477:478
46 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, çiftçilerin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
25 87 480:481
47 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'ün, Millî Gençlik Vakfının açtığı yaz okulu ile bu okulun mezuniyet törenine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
25 87 482:484
48 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Libya Ziyaretine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
25 87 487:488
49 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Mısır Ziyaretine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
25 87 489:491
50 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Çin'in, İslam Halk Komutanlığı ile ilgili olarak Libya'da yayımlanan bir gazetedeki başyazıya ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
26 89 51:52
51 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in, alınan telefon ücretlerinden haksız kazanç sağlandığı İddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
27 96 151
52 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Lale Aytaman'ın Bodrum-Milas karayolu güzergâhı üzerinde raylı bir sistemin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
27 96 157:158
53 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize'de meydana gelen afette hasar gören ev işyeri ve yolların yapımı için tahsis edilecek ödeneğe ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
27 96 153:155
54 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün, Marmara Ereğlisi-Çorlu-Seğmen yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
27 96 147
55 Söz Alanlar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Kâzım Arslan'ın, E-88 Karayolunun, Yozgat şehir merkezinden geçen bölümüne çevre yolu geçişi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
27 96 156
56 Gündem Dışı Konuşmalar LÜTFÜ ESENGÜN (ERZURUM) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, sözleşmeli personele verilecek zamma ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 97 202:204