E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, öncelikli kalkınma ve kalkınmada öncelikli yöreler konusundaki gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 132 391:392
2 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 134 508:509
3 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin tekstil sektörünün hammadde sorunlarına ve alınması gereken tedbireler ilişkin gündemdışı konuşması, dolayısıyla
37 19 101:102
4 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 29 130:133 140:145
5 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesı ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 30 323:324 327:329
6 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in et ve süt ürünlerinin ithalatındaki sakıncalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
44 51 379:380
7 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan et ithalatının hayvancılık sektörüne verdiği zararlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 54 106:108
8 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Asya'daki ekonomik krizin dünyadaki ekonomik büyümeye olumsuz etkileri ve buna karşı ülkemizin korunmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 58 16:17
9 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, ülkemizde mevcut iktisadi durum ve sıkıntıların azaltılması için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 66 401:403
10 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, pancar Üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 70 304
11 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam'ın, Kahramanmaraş Pamuklu Dokuma Sanayi İşletmesinin satışına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
49 74 311:312
12 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz yılkı büyüme hızıyla ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
50 77 396:397
13 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, çok taraflı yatırım anlaşmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 89 256:258
14 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 60 arkadaşının, İzmit'te SEKA'ya ait fidanlık bir araziyi bedelsiz olarak Ford-Koç Grubuna tahsis ettiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 121 84:87
15 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 60 arkadaşının İzmit'te SEKA'ya ait fidanlık bir araziyi bedelsiz olarak Ford-Koç Grubuna tahsis ettiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında verdikleri ve Genel Kurulca 14.7.1998 tarihli 106. Birleşimde gündeme alınması kabul edilen gensoru münasebetiyle
59 124 370:374
16 Gündem Dışı Konuşmalar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Hanefi Çelik'in, Tokat Sigara Fabrikasının özelleştirilmesine; İstanbul Milletvekili Mehmet Sedat Aloğlu'nun, Türkiye ve uluslararası piyasalardaki krize ve Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, özelleştirme Yüksek Kurulunun SEKA konusundaki kararına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
63 3 318:320
17 Söz Alanlar IŞIN ÇELEBİ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 Arkadaşının, Petrol Ofisi AŞ (POAŞ)'ın özelleştirilmesinde İhaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıktan ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240. Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
63 6 510:513