E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, yükseköğrenim gençliğinin yurt sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 7 10:11
2 Gündem Dışı Konuşmalar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın okul çağındaki gençler üzerinde giderek artan uyuşturucu bağımlılığı ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 10 247
3 Gündem Dışı Konuşmalar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili İmren Aykut, Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt ve İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 62. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
14 25 491:492
4 Gündem Dışı Konuşmalar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümüne ve kadın haklarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 27 607:608
5 Söz Alanlar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 31 422:424
6 Söz Alanlar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Türkiye tarafından Hebron'a (El-Halıl'eı askerî personel gönderilmesi hususunda Hükümetin yetkili kılınması için Anayasanın 92. maddesine göre izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
21 59 88:91
7 Gündem Dışı Konuşmalar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle
22 65 219:221
8 Söz Alanlar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Türk Kanunu Medenisinin 153. Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
26 93 347:348
9 Söz Alanlar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 134 538:539
10 Söz Alanlar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi de 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 30 238:240 253
11 Söz Alanlar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Ailenin Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komasyonu Raporu münasebetiyle
42 42 219:220
12 Gündem Dışı Konuşmalar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 62 18:20
13 Gündem Dışı Konuşmalar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 63 107:108
14 Söz Alanlar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Oya Araslı ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 18 arkadaşının, kadının statüsünün araştırılarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin yaşama geçirilmesi için alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
47 64 200:203
15 Gündem Dışı Konuşmalar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Metin Öney'in Aile Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 91 385:387
16 Söz Alanlar IŞILAY SAYGIN (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Macaristan Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
64 13 383:384