E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN UFUK SÖYLEMEZ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu duruma ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 24 203:204
2 Söz Alanlar HASAN UFUK SÖYLEMEZ (İZMİR) Hükümet adına Başbakan Necmettin Erbakan'ın, ülkemizin özkaynaklanmn geliştirilmesi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 11.7 1996 tarihli 76. Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle.
8 77 279:282
3 Söz Alanlar HASAN UFUK SÖYLEMEZ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Münasebetiyle
16 30 330:333 348:350
4 Söz Alanlar HASAN UFUK SÖYLEMEZ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 199' Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesin hesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı 1994 Malî Yılı Kesinhesabı, Danıştay Başkanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 30 241:245 256:259
5 Söz Alanlar HASAN UFUK SÖYLEMEZ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Zekeriya Temizel ve 21 arkadaşının izlemeye alman ve faaliyetine son verileri bankaların kanuna aykırı işlemlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 48 318:324 349
6 Söz Alanlar HASAN UFUK SÖYLEMEZ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Man ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 76 216:218
7 Söz Alanlar HASAN UFUK SÖYLEMEZ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 77 305:306 318
8 Söz Alanlar HASAN UFUK SÖYLEMEZ (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve O arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek, Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesinin sakıncalarını araştırmak, Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'in zarar etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda, Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının, EBK ve SEK'nun özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek, Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının, Kütahya Manyezit İşletmeleri AŞ (KÜMAŞ)'in özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek, İzmır Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamaları ve bu konudaki sorunları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşının, demir ve çelik üretimiyle ilgili sorunların ve Erdem ir'deki kamu hisselerinin blok satışı konusundaki iddiaların araştırması ve Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme, uygulamalarının yarattığı sorunların tespiti ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 107 213:218