E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in Özürlüler Haftası nedeniyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 22 447:449
2 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın Özürlüler Haftası nedeniyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 22 447:449
3 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Özürlüler Haftası nedeniyle gündemdışı açıklaması
37 22 430:433 442
4 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesıihesabı, Köy Hızmetleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 30 240:243 253
5 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burslara ve Erzincan Huzurevi inşaatına ilişkin sorusu münasebetiyle
44 50 226:227
6 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 58 19
7 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Yaşlılar Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 70 308:310
8 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Yaşlılar Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 70 308:310
9 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Nedim Bilgiç'in, huzurevleri ve huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
51 80 176:177
10 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, Özürlüler Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 88 151:154
11 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarına alınması kararlaştırılan kitaplara ilişkin sorusu münasebetiyle
52 91 411:414
12 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in, Samsun'da meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 100 228:229
13 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Adana'da meydana gelen depreme ilişkin gündemdışı konuşmasına Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı münasebetiyle
57 114 281:282
14 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, korunmaya muhtaç çocukların sorunlarına, suç işleme eğilimleri ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 7 525:529
15 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Dünya özürlüler Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
67 28 7:11