E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Bekir Kumbul'un, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinde meydana gelen enfeksiyona bağlı ölümlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 17 581:583
2 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 20 170:172
3 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, sigara yasağına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 21 258:259
4 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Batman Milletvekili Musa Okçu'nun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının içerisinde bulunduğu duruma ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 23 12
5 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Orman Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 32 573:578 581
6 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün Verem Savaş Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
41 38 747:748
7 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Bekir Kumbul'un, Antalya Devlet Hastanesinde uygulanan personel politikasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
42 43 249
8 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : (10/230, 231, 232, 233) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi münasebetiyle
44 50 212:213
9 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Sağlık Meslek Lisesi binası ile öğretmen lojmanları ihalesine ilişkin sorusu münasebetiyle
44 50 218
10 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 20 Arkadaşının Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay ve 16 Arkadaşının, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın ve Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın aynı mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 51 404
11 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'ın, Adana-Aladağ Sağlık Ocağı doktoruna ilişkin sorusu münasebetiyle
44 52 517
12 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesinin sağlık merkezi ihtiyacına ilişkin ve Sağlık meslek liselerinden mezun olanların istihdamına ilişkin sorusu münasebetiyle
44 52 522:523
13 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, sodalı içeceklere ilişkin sorusu münasebetiyle
44 52 513:514
14 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı-Hamur İlçesi Yukarı Gözlüce Sağlık Ocağının sağlık personeli ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
45 53 40:41
15 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara-Çamlıdere Peçenek Sağlık Ocağının doktor ve hemşire ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
45 56 289
16 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Şırnak Milletvekili Bayar Ökten'in, Şırnak İli Silopi ve İdil ilçelerinde uzman hekim bulunmamasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 61 291:292
17 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Mardin ve çevresine tohumluk buğday dağıtımında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
47 65 347:349
18 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Muğla-Milas Devlet Hastanesi ve Bodrum Devlet Hastanesi başhekimlerinin görevden alınmalarının nedenine ilişkin sorusu münasebetiyle
47 65 342:343
19 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, tarımsal girdi fiyatlarına yapılan zamlara ve ürünlere verilen taban fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sorusu münasebetiyle
47 65 341
20 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt ve Bitlis İllerine bağlı köylerde yaban domuzu ve ayıların verdiği zararlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
47 65 346
21 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya'ya ikinci bir devlet hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle
48 68 189:190
22 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya-Venedik feribot seferlerinin iptal edilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
48 68 185:186
23 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Niğde Milletvekili Salih Katırcıoğlu'nun verem hastalıkları ile mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
48 68 181
24 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'te sağlık personeli alımında yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
48 68 184:185
25 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, genel sağlık sigortası çalışmalarına ilişkin sorusu münasebetiyle
50 77 405:406
26 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa devlet hastanesi inşaatına ve Aile Sağlığı Hizmetlerini Geliştirme Projesine ilişkin soruları münasebetiyle
50 77 409:410
27 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, ilaç fiyatlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
52 86 122:124
28 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez YARBAY'ın Ankar-Şereflikoçhisar'da Ramazan ayında öğrencilere yapılan aşı kampanyasına ilişkin sorusu münasebetiyle
53 93 41
29 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Bekir Kumbul'un, aile planlamasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 95 134:136
30 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a bağlı yerleşim birimlerinin sağlık, personeli ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
54 100 236:237
31 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Adana Milletvekili Sıtkı Cengil'in, Adana'da meydana gelen depreme ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 112 10:11
32 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, genel sağlık sorunlarına ve dört yıldır atanamayan hemşire, ebe ve sağlık teknisyenlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 127 251:252
33 Gündem Dışı Konuşmalar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, sağlık sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 14 17:18
34 Söz Alanlar HALİL İBRAHİM ÖZSOY (AFYONKARAHİSAR) (SAĞLIK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan ve 7 Arkadaşının, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporu münasebetiyle
65 14 53