E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HAKAN TARTAN (İZMİR) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
71 63 586