E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yüksek Öğretim Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
30 118 377
2 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz'ın İmam-hatip liselerini kapatma ve engelleme girişimlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 126 11:15
3 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, ülkemizdeki eğitim seviyesinin en ileri dereceye yükseltilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 126 20:22
4 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Sekiz Yıllık Kesintisiz Temel Eğitim Kanunu Tasarısının sosyal ve siyasal boyutlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 130 292:293
5 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un şahsına, sataşması nedeniyle
32 130 309:310
6 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
33 135 37:41 44:50 69:70 90:91 94 130:131
7 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
33 136 193:194 224:225 265:267 287:288 291:292 317:318 341 362:363 442 462 471:472
8 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz'ın, üniversite giriş sınavlarında bu yıl yürürlüğe girecek iki yeni uygulamaya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 6 474:476
9 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet ZiyaAktaş'ın, Türk alfabe devrimi ve bilgi çağına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
35 11 126:127
10 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş'ın, tarih kitaplarına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 145:146
11 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitim çalışmalarına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 158:159
12 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 14 218:219
13 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 14 190:193
14 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün, Eğitim, bilim ve demokrasi konusunda ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 15 246:248
15 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Erzincan Milletvekili Naci Terzi ve Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün'ün 24 Kasım Öğretmenler Gününe ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
37 18 16:20
16 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un sekiz yıllık kesintisiz eğitim çalışmalarına ve personelin maaşlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 244:245
17 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, İstanbul Millî Eğitim Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 257:258
18 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Malatya-Doğanşehir'de müfettişlerce öğretmenlere yöneltilen sorulara ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 256:257
19 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Siirt'teki ilköğretim okullarının branş öğretmeni açığına ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 254:255
20 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki öğretmen açığına ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 242
21 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Tunceli doğumlu olup bu ilde görev yapmak isteyen öğretmenlere ilişkin sorusu münasebetiyle
38 25 259
22 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in şahsına sataşması nedeniyle
39 28 86:89
23 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Üniversiteler, 1998 Malî Yılı Bütçeleri ile 1996 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
41 34 72:75 87 89:92
24 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
41 36 474
25 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, gazetelerin promosyon düzenlemek için Bakanlığa verdikleri teminat mektuplarımı ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusunun yazılı sorusu çevrilmesi nedeniyle konuşması münasebetiyle
42 42 203
26 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitimi protesto gösterilen konusundaki beyanlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
42 42 197:198
27 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, yurt dışında lisans eğitimi yapan öğrencilere denklik verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
44 52 518:520
28 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, ilköğretim müfettişlerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 53 14:15
29 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ahmet Bilge'nin, Ankara Çamlıdere'deki okul sayısına ve öğretmen açığına ilişkin sorusu münasebetiyle
45 56 290:291
30 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın Mamak ve Kayaş'ta bulunan ilköğretim okullarının öğretmen ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
45 56 287:289
31 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, başörtülü öğrencilere üniversitelerce yapılan uygulamalara ilişkin sorusu münasebetiyle
46 59 117:118
32 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Cin'in, Öğretim Birliği Yasasının kabulünün 74. yılı nedeniyle öğretimin birleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 61 288:289
33 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın görevden alınan personele ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin sorusu münasebetiyle
47 62 41:42
34 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Isparta Milletvekili Mustafa Köylü'nün, Isparta-Sütçüler lisesinin öğretmen ihtiyacına, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mısır Ezher Üniversitesinden mezun olanlara ve Burs alan yükseköğretim öğrencilerinden eğitime katkı payı adı altında para kesintisi yapılıp yapılmadığına ilişkin soruları münasebetiyle
47 65 353:356
35 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 20 Arkadaşının, Görevlendirme ve Atamalarda Usulsüz ve Partizanca uygulamalar Yaparak Ülkede Gerginlik ve Huzursuzluğa Yol Açtığı İddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesinin Gündeme Alınıp Alınmayacağı Konusundaki Görüşme münasebetiyle
48 67 65 69 79
36 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, sekiz yıllık kesintisiz eğitime katkı payı olarak toplanan kaynağın miktarına ve kullanımına ilişkin sorusu münasebetiyle
48 68 187:189
37 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri de Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
49 72 100
38 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'ın Millî Eğitim Bakanlığının, 4306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak harcamalarda uygulanacak ihale usulleriyle ilgili tebliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
49 73 220:221
39 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 5.3.1964 Tarihli ve 439 Sayılı, 30.4.1992 Tarihli ve 3792 Sayılı, 11.10.1983 Tarihli ve 2914 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur ve 8 Arkadaşının, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Konya Milletvekili Ali Günaydın'ın Kocaeli Milletvekili Halil Çalık ve 2 Arkadaşının, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın ve 14 Arkadaşının ve Muş Milletvekili Nedim İlci'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
50 75 57:61 75:76 91 103 106 112 126:127 136:137 144 155 167 172
40 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İlköğretim okulu mezunlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
50 76 236:238
41 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İline bağlı bazı yerleşim birimlerindeki YİBO ve ilköğretim okulu ihalelerine ilişkin sorusu münasebetiyle
50 77 414:415
42 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın doğu ve güneydoğudaki bazı illere yapılacak ilköğretim okulları için ÎMKB Fonundan yapılan bağışa ilişkin sorusu münasebetiyle
50 77 403:404
43 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın Erzurum Atatürk ve Kayseri Erciyes Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin yemekten zehirlendikleri iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
50 77 413
44 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, sekiz yıllık zorunlu Eğitim kapsamında yapılacak okul inşaatlarının ihale esas ve usullerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 86 104:106
45 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlindeki köy okullarının araç-gereç ve öğretmen ihtiyacı ile kapalı köy okullarına ilişkin sorusu münasebetiyle
52 86 107
46 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, sekiz yıllık zorunlu Eğitim kapsamında yapılacak okul inşaatlarının ihale şartlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 88 157:163
47 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
52 89 287:288
48 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara'daki bazı liselerde ramazan ayında yapılan aşı kampanyasına ilişkin soru münasebetiyle
53 93 40
49 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Kahraman Emmioğlu'nun İstanbul Erkek Lisesi Vakfının özel ilköğretimini bitirenlerin doğrudan lise kısmına alınacağı yönünde karar alınıp alınmadığına ilişkin sorusu münasebetiyle
53 93 47
50 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, öğretim özgürlüğü ve toplumsal barış konusuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 98 21:24
51 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Ankara Üniversitesindeki Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün kapatılmak istenmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 99 83:84
52 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesinin personel ihtiyacına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
54 100 234
53 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, üniversitelerde son günlerde yaşanan olumsuz olaylara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 101 297:298
54 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Remzi Çetin'in, bazı üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin konuşması dolayısıyla
54 102 393:396
55 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'ın, bazı üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 103 19:22
56 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bakanlıkça öğretmen yetiştiren okullardaki öğrencilere verilen burslara ilişkin sorusu münasebetiyle
56 107 77:78
57 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, nakil sureliyle yapılan öğretmen atamalarına ilişkin sorusu münasebetiyle
56 107 70
58 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak okul ihalelerindeki aksamalar ve taşımalı Eğitimin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 117 12:15
59 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan İlinde bir üniversite açılmasına duyulan ihtiyaca ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
61 130 9:11
60 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 2 17:19
61 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkrnaz'ın, üniversitelere girişte uygulanacak tek basamaklı sınav sistemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 2 23:26
62 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanının görevden alınmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 7 530:531
63 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'in, Ankara Millî Eğitim Müdürünün bir beyanına ilişkin sorusu münasebetiyle
64 12 252:253
64 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Adana kırsalındaki sekiz yıllık zorunlu eğitim ve taşımalı eğitim uygulamalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 15 81:84
65 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Giresun Milletvekili Ergun Özdemir'in, Giresun Milletvekili Turhan Alçelik ve 5 Arkadaşının, Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Naci Teratan, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, Elazığ Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekiili Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın, Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt ile Giresun Milletvekili Ergim Özdemir'in. Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Kastamonu Milletvekilleri Nurhan Tekinel ile Haluk Yıldız'ın, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır'a, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 4 Arkadaşının, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 7 Arkadaşının, Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, Elazığ Milletvekilleri Ahmet Cemil Tunç, Ömer Naimi Barım ve Hasan Belhan'ın, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Kastamonu Milletvekilleri Hadi Dilekçi ile Fethi Acar'ın, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun, Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek ve 3 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Ertuğrul Eryılmaz'ın, Malatya Milletvekili Miraç Akdoğan'ın, Erzincan Milletvekili Naci Terzinin, Samsun Milletvekili Nafiz Kurt ile Giresun Milletvekili Ergim Özdemir'in, Niğde Milletvekili Atan Gönenin, Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın,. Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 4 Arkadaşının, Samsun Milletvekili Latif Öztek ve 2 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nun, Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 17 Arkadaşının, Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş ve 13 Arkadaşının, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, ve Canlan Milletvekili İsmail Coşar'ın Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Yergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
65 15 108:109 111:112
66 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Kubilay'ın Menemen'de şehit edilişinin 68. yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
68 37 305
67 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1999 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
68 38 414:415