E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, Uşak Milletvekili Yıldırım Aktürk'ün, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
71 54 84:85