E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
32 128 180:182 221
2 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Dünya İnsan Hakları Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 26 288:292
3 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Araştırına ve uygulama Hastanesi inşaatına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
44 52 508:509
4 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Ankara-Gölbaşı ve Polatlı ilçelerine bağlı bazı köylerin dm görevlisi ihtiyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
46 59 114
5 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un SSK Genel Müdürlüğünde bazı personelin unvanlarının haksız bir şekilde geri alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 127:128
6 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Batman Milletvekili Musa Okçu'nun, Malatya'da yayımlanan bir gazetede müfettişler hakkında ilen sürülen iddialarla ilgili habere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 120:121
7 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi'nin, bazı personel hakkında haksız bir şekilde soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 122:123
8 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Saffet Benli'nin, SSK'ya sınavla alınan özürlü işçi ve memurlara uygulanan işlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 129:130
9 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, SSK Gene1 Müdürlüğünde görev yeri değiştirilen, başka kadroya atanan veya kadrosu değiştirilen personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 121:122
10 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, SSK'da haklarında soruşturma açılan yöneticilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 125
11 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın ezan genelgesine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
46 59 115
12 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, merkezî vaaz uygulamasına ilişkin sorusu münasebetiyle
46 59 116
13 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde Üniversitesinde okuyan öğrencilerin yurt sorununa ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
46 59 119
14 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı köylerin atıksu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
46 59 111
15 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde'ye bağlı bazı köylerin içmesuyu sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
46 59 112
16 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın, SSK Genel Müdürlüğüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 124
17 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Abdullah Örnek'ın, SSK İdarî İşler Dairesi Başkanı ve Şube Müdürüne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 125:126
18 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın'ın, İzmit Sigorta Müdürlüğünde soruşturma yürüten müfettişlerin davranışlarına ve haksız işlemlerde bulundukları iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
46 59 126:127
19 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun şahsına sataşması nedeniyle
47 65 377:378
20 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an kursu öğretmen ve öğretici vekillerinin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Tarsus'ta meydana gelen öğretmen cinayetleri hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
47 65 350:351
21 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı'nın, memur maaşlarına yapılan zamma ve atamalara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
47 65 343:344
22 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Aksaray Milletvekili Nevzat Köse'nin, 55. Hükümet döneminde yapılan memur atamalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 70 306
23 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun Niğde Kütüphanesinden Konya Halk Kütüphanesine taşınan eserlere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
50 76 240
24 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Fener Rum Patriğinin bazı faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
50 76 239
25 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Halk Bankasınca KOBİ'lere verilen kredilere ilişkin sorusu münasebetiyle
50 77 400:401
26 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ömer Naimi Barım'ın, RTÜK'na ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
50 77 411:412
27 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
52 89 283:284
28 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Tamer Kanber'in, ORÜS Balıkesir Dursunbey İşletmesinin özelleştirilmesi ihalesine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
52 89 286
29 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Cin'in, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili son günlerdeki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
54 99 86:87
30 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kur'an kurslarına ve bazı kanunlarda yapılacak değişikliklere ilişkin soruları münasebetiyle
54 100 239:240
31 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarına ilişkin sorusu münasebetiyle
54 100 231:232
32 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Polonya Cumhuriyetinin Kuzey Atlantik Antlaşmasına Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları münasebetiyle
64 10 154
33 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilişinin 50. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
68 31 129:132