E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili M. Recai Kutan'ın, Türkiye ile bazı Ortadoğu Ülkeleri arasındaki su sorununa ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 24 209:210
2 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin, Türkiye Taşkömürü işyerlerindeki işçilerin ikramiyeleri ile tasarruf nema alacaklarına ilişkin konuşması dolayısıyla
2 27 372:373
3 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 15 arkadaşının, taşkömürü üretimindeki sorunlann çözüm yollarının tespit edilmesi ve Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici ve 9 arkadaşının, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun içinde bulunduğu durumun araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 33 757:760
4 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 21 arkadaşının, su kaynakları izin daha iyi değerlendirilmesi ve Manavgat Çayı üzerinde uygulanan proje konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 35 115:119
5 Söz Alanlar HÜSEYİN HÜSNÜ DOĞAN (İSTANBUL) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tarım ve Köyışleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 39:41