E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın esnaf ve sanatkârları destekleme programına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 13 133:134
2 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 31 433:437
3 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, esnaf ve sanatkârların KOBİ'lerin ve Türkiye Halk Bankasının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
43 45 146:147
4 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in, KOBİ teşviklerinin günün koşullarına uydurulmasına yönelik kararnameye ilişkin
46 59 106:107
5 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
47 62 68
6 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 131 220:221 226:227
7 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Hasan Hüsamettin Özkan'ın, Hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Güneş Taner'in konuşmasında yanlış anlamalara imkân verebileceği iddiasıyla
66 22 153:154
8 Söz Alanlar HÜSAMETTİN ÖZKAN (HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy'un şahsına ve partisine sataşması nedeniyle konuşması münasebetiyle
66 22 140:141