E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 37 arkadaşının, bazı gazete kuruluşlarının amaçlan dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 133 468:473
2 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hükümetin ekonomi politikaları ve uygulamalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 26 294:296
3 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz'ın, sürekli yükselmekte olan enflasyona ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
44 51 382:386
4 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi'nin, POAŞ'ın özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 85 24:28
5 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Ali Yavuz'un, Konya Ovası Göksu Mavi Tünel Sulama Projesi uygulamasında ortaya çıkan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 120 452
6 Gündem Dışı Konuşmalar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın. Petrol Ofisi AŞ'nin özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 120 456:459
7 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve özelleştirmelerde özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde Devletin menfaatini gözetmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla, Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve görevlerini kötüye kullandıkları, kamu ihaleleri ve özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesine fesat karıştırdıkları iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, mafya ve çete liderleri İle yakın ilişki içinde olduğu ve TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde bir işadamına fiyat teklifi ve para ve kredi teinini konularında yardımcı olmak suretiyle ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme münasebetiyle
66 21 30:31 47
8 Söz Alanlar GÜNEŞ TANER (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve özelleştirmelerde özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde Devletin menfaatini gözetmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla. Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında (11/19); Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve görevlerini kötüye kullandıkları, kamu ihaleleri ve özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesine fesat karıştırdıkları iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında (11/20); Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili Önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, mafya ve çete liderleri ile yakın ilişki içinde olduğu ve TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde bir işadamına fiyat teklifi ve para ve kredi temini konularında yardımcı olmak suretiyle ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında (11/21); verdikleri ve Genel Kurulun 19.11.1998 tarihli 21. Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen gensorular münasebetiyle
66 22 144:153