E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 43 512:517
2 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine ilişkin DYP ve RP Grupları önerisi münasebetiyle
6 55 15:16
3 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 85 405:406 412 418
4 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışışleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları münasebetiyle
9 87 721 731:733
5 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
10 90 396:400
6 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : 4139 Sayılı 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 27 618:621 640
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Halk Bankasına kredi borcu olan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı H Hüsamettin Özkan'ın cevabı (7/3166)
32 131 378:379
8 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : 12.7.1997 Tarihine Kadar Sorumlu Müdür Sıfatı ile işlenen Suçlara ilişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 134 589:590
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Kamu bankalarına kredi borcu olan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin cevabı (7/3167)
33 135 158:161
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Kamu bankalarına kredi borcu olan milletvekillerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı (7/3167)
34 1 64
11 Gündem Dışı Konuşmalar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Elektrik enerjisi sıkıntısına ve bazı termik santrallerin özelleştirilmesine ilişkin
35 10 70:71
12 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1996 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 28 130:134
13 Gündem Dışı Konuşmalar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Yüksek Planlama Kurulunun Tekel Genel Müdürlüğünün yabancı bir firmayla ortaklığı konusunda aldığı karara ilişkin
42 39 18:19
14 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (DEĞİŞEN TÜRKİYE PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kullanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
51 81 265:267
15 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
64 10 123:125
16 Gündem Dışı Konuşmalar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : RTÜK'e ilişkin
64 13 322:324
17 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güvenin, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve Özelleştirmelerde Özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde Devletin menfaatini gözetmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla. Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında (11/19); Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve görevlerini kötüye kullandıkları, kamu ihaleleri ve özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesine fesat karıştırdıkları iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında (11/20); Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili önder Say ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, mafya ve çete liderleri ile yakan ilişki içinde olduğu ve TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde bir işadamına fiyat teklifi ve para ve kredi temini konularında yardımcı olmak suretiyle ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında (11/21); verdikleri ve Genel Kurulun 19.11.1998 tarihli 21. Birleşiminde gündeme alınması kabul edilen gensorular münasebetiyle
66 22 142:144
18 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 20 arkadaşının, terör örgütü başının yakalanmasından sonra meydana gelen iç ve dış gelişmeler ve bu konuda alınabilecek önlemler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
71 54 65:68
19 Söz Alanlar GÖKHAN ÇAPOĞLU (ANKARA) : Rize Milletvekili Avni Kabaoğlu'nun, Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 134 602:603