E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar FUAT ÇAY (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, ipekböcegi üreticilerinin sorunlarına ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 13 268:269
2 Gündem Dışı Konuşmalar FUAT ÇAY (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Millî savunma sistemimiz içindeki önemine ilişkin gündemdişı konuşması dolayısıyla
1 17 434:436