E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 48 35:36
2 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur'un, Trabzon İlinin sosyo-ekonomik sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 130 281:285
3 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, tütün piyasasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 21 255:257
4 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Tekel Akhisar Sigara Fabrikasının işletme hakkı ile Samsun ve Yeni Harman sigaralarının marka haklarının kiralanmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 25 194:196
5 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu'nun, Yüksek Planlama Kurulunun Tekel Genel Müdürlüğünün yabancı bir firmayla ortaklığı konusunda aldığı karara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
42 39 20:24
6 Söz Alanlar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkıner'in, 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37. Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi münasebetiyle
45 54 144:145
7 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 55 178:181
8 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Celal Topkan'ın, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 67 19:21
9 Söz Alanlar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Tekele personel alımlarında yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu münasebetiyle
50 76 233
10 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Ege tütün piyasasında tüccar tarafından alman tütünlerin paralarının zamanında ödenmemesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
50 77 393:394
11 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili İhsan Çabuk'un, Karadeniz'in kirliliği ve Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanlarımızın sorunları ile alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 85 20:21
12 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Batman Milletvekili Musa Okçu'nun, Batman ve Güneydoğu Anadolu'daki tütün alımlarındaki yanlış uygulamaya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 94 96:97
13 Gündem Dışı Konuşmalar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, çay politikalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 95 138:141
14 Söz Alanlar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, hakkında yakalama emri bulunan ve aranan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın saklı bulunduğu yen bildiğini açıklamasına rağmen yetkili mercilere haber vermediği iddiasıyla Devlet Bakanı Eyüp Aşık hakkında Gensoru açılmasına ilişkin Önergesi münasebetiyle
56 107 37:42
15 Söz Alanlar EYÜP AŞIK (TRABZON) (DEVLET BAKANI) : Tuz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 129 435:436