E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Yusuf Öztop'un, Antalya'da meydana gelen orman yangınına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 125 366:367
2 Gündem Dışı Konuşmalar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Erozyonla Mücadele Haftasına İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 12 18:20
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun, Antalya Milletvekili Ahmet Denizolgun'un, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü şahsına atfetmesi nedeniyle
36 12 80:84
4 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Ahmet Denizolgun'un, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü şahsına atfetmesi nedeniyle
36 12 81:82
5 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 36 arkadaşının, orman yangınlarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 29 arkadaşının, ormanlarımız ve orman köylülerimizin sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının tespit edilmesi, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 49 arkadaşının, orman yangınlarının önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler ile yangınlardaki ihmal ve kusurların tespit edilmesi, İstanbul Milletvekili Halıt Dumankaya ve 27 arkadaşını ormanlarımızın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, İstanbul Milletvekili Halıt Dumankaya ve 20 arkadaşının yangınların önlenmesi ve itfaiye teşkilatının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun ve 24 arkadaşının, Antalya'da meydana gelen orman yangınında zarar görenlere yapılacak yardımın belirlenmesi ve yangınların söndürülmesinde alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 12 67:71
6 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın, MKE Kurumuna bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen yangının söndürülmesi İçin görevlendirilen helikopterlere ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 154:155
7 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Bilecik Milletvekili Şerif Çim'in, Kanada'dan kiralanan yangın söndürme uçaklarına ve yangında zarar gören vatandaşların kredi borçlarına ilişkin sorusu münasebetiyle
36 13 150:151
8 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Ormarı Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 32 572:573 582:584 586
9 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Mercan I ve Girlevigk 11. Hidroelektrik Santrali projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından, Erzincan Otlukbeli Ziraat Bankası Şubesinin ne zaman açılacağına ilişkin Devlet Bakanından ve Erzincan Turnaçayı Barajı ihalesinin ne zaman yapılacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından soruları münasebetiyle
44 50 224
10 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, özelleştirilen kuruluşlarda çalışan işçilerin istihdamına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
44 52 510
11 Gündem Dışı Konuşmalar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Mikail Korkmaz'ın, Kırıkkale ve çevresindeki pancar ekim alanlarının daraltılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 65 331:333
12 Gündem Dışı Konuşmalar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Fevzi Aytekin'in, Tekirdağ Tekel Fabrikasında çalışan geçici işçilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 65 329:330
13 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Muğla Orman Başmüdürlüğüne ait helikopterin bir milletvekilinin özel hizmetinde kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
53 93 38
14 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 54 arkadaşının, turizme açılan orman alanlarının dağıtımında talimatlar vermek suretiyle partizanlık ve usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan A Mesut Yılmaz hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
54 102 408:409
15 Gündem Dışı Konuşmalar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (ORMAN BAKANI) : Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, orman köyleri ve ormancılık kooperatiflerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 10 116:117