E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 40 791:793
2 Söz Alanlar ERSİN TARANOĞLU (SAKARYA) (DEVLET BAKANI) : 10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 49 152:154