E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 40 867:869
2 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 85 336:337
3 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nın, Trakya yöresinde ve Tekirdağ'da ayçiçeği üreticilerinin ekonomik güçlüklerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 3 227:228
4 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve Adana Milletvekili Mehmet Büyükyıldız'ın, üreticilerin içinde bulundukları duruma ve sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
11 4 261:262
5 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Ege Bölgesi kuruüzüm ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 5 340:341
6 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin'in, ayçiçeği üretimine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 6 405:406
7 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Zerin Yeniceli'nın, pamuk üreticilerinin durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 8 61:62
8 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
17 34 64:68 74:76 80
9 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 31.7.1996 Tarihli ve 4159 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 38 39:42
10 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 31 7 1996 Tarihli ve 4159 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 41 254:256
11 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 31 7 1996 Tarihli ve 4159 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 46 180:184
12 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili İhsan Çabuk'un, Karadeniz Bölgesi fındık üreticisinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 48 281:282
13 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
22 67 413:415
14 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Recep Mızrak, Mikail Korkmaz ve Hacı Filiz'in, Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
30 117 276:278
15 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili İbrahim Cevher Cevheri'nin, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin sorunları ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 17 587:590
16 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşlen Genel Müdürlüğü 1996 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
41 35 229:234 242:243 245:246
17 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Mardin Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın, Tüketicmın Korunması Hakkındaki Kanunun bazı basın organları tarafından ihlal edildiği iddasına ilişkin sorusu münasebetiyle
46 59 132:133
18 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'ın, şirketlerin sermaye artırımı için verilen sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorusu münasebetiyle Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve topancı Hallen Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyonları raporları münasebetiyle
53 97 387:390
54 98 44:45
54 100 258
19 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir organize sanayi bölgesinin kurulma aşamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
59 121 26:27
20 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın, Karadeniz Bölgesi fındık üreticilerinin fındık ihracatında fon uygulamasından kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
59 121 11:14
21 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Amasya Şeker Fabrikası ve pancar üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 125 12:13
22 Söz Alanlar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili İsmail Kalkandelen ve 55 Arkadaşının, İzmit'te SEKA'ya Ait Bir Araziyi Ford Otomotiv Sanayi AŞ'ne Bedelsiz Vermek Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Enis Yalım Erez Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi münasebetiyle
63 2 129:132
23 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Çukurova çiftçilerinin ekonomik sıkıntılarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 4 350:352
24 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, Güneydoğu Anadolu'da antepfıstığı üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 4 347:348
25 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Muhammet Polat'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına; Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Çukurovalı üreticilerin ekonomik sıkıntılarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
63 5 396:400
26 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili 1. Ertan Yülek'in, Türkiye'de şekerpancarı üretimine ve özel şeker fabrikalarının durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 9 15:16
27 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Tariş'in Ege Bölgesinde kuru üzüm ve pamuk alımlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 9 18:19
28 Gündem Dışı Konuşmalar ENİS YALIM EREZ (MUĞLA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Muğla Milletvekili İrfettin Akar'ın, Ege Bölgesindeki pamuk ve zeytin üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 16 149:152