E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar EMRE GÖNENSAY (ANTALYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanı Emre Gönensay'ın, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsına sataşması nedeniyle
2 21 143:145
2 Söz Alanlar EMRE GÖNENSAY (ANTALYA) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 99:102