E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
31 122 120
2 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekili Gökhan Çapoğlu'nun, elektrik enerjisi sıkıntısına ve bazı termik santrallerin özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
35 10 71:74
3 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tansın Boray Baycık'ın, 9 Aralık Dünya Madencilik Günü nedeniyle Ülkemizde madenciliğin sorunları ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 27 354:356
4 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
41 35 234:237 244:245
5 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının uygulamalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
41 38 745
6 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sözcüler tarafından Bakanlığın bazı tasarruflarının gündeme getirildiği ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği nedeniyle
42 41 167
7 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Aydın Milletvekili Muhammet Polat'ın, Aydın Ortaklar Projesi, İkizdere ve Oyuk barajları ile taşkın sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 62 12
8 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, Akkuyu Nükleer Enerji Santralına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
49 73 215:217
9 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğalgazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
49 74 365:368
10 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın Türkiye Taşkömürü Kurumunun sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 95 143
11 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, TKİ Genel Müdürlüğünün Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesindeki sahalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 103 14
12 Gündem Dışı Konuşmalar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Şırnak Milletvekili Bayaır Ökten'in, Türkiye Kömür İşletmeleri Şırnak Bölge Müdürlüğüne yapılan personel atamalarında haksızlık olduğu iddiasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
56 111 510:511
13 Söz Alanlar CUMHUR ERSÜMER (MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER) (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
57 112 56:57