E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İçel Milletvekili Halil Cin'in, trafik kazalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 77 275:276
2 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu'nun, Amasya ve Çorum illerinde meydana gelen depreme ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 6 408:409
3 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili M. Cihan Yazar'ın, olağanüstü hal bölgesinde uygulanan ihale usullerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 19 15
4 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 32 685:691 693:694 696:697 699:700
5 Söz Alanlar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 9 arkadaşının doğal afetlerde meydana gelen carı ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 48 317
6 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Ali Şahin'in, Kahramanmaraş Andırın ve Nurhak ilçelerinin yol ve diğer altyapı sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 50 446:447
7 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu'nun, Hatay İlinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
20 54 104:105
8 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in, Bulgaristan'daki ekonomik kriz, erken seçim ve soydaşlarımızın sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
21 60 147:148
9 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz bölgesinde ihmal edilen yatırımlar ve sahil yoluna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
24 76 179:180
10 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, Cumhuriyetin temel ilkeleri ve 10 Nisan Laiklik Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 80 39
11 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, Mamak'ta meydana gelen sel felaketlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
28 104 425:426
12 Gündem Dışı Konuşmalar CEVAT AYHAN (SAKARYA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Erzurum İli Köprüköy İlçesinde meydana gelen depreme ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
29 106 115:116