E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 31 424:428
2 Söz Alanlar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Ağrı'nın bazı köylerinde camı ve minare yapımına ilişkin Devlet Bakanından sorusu münasebetiyle
19 49 396
3 Söz Alanlar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Denizli Milletvekili Hilmi Develi'nin, Sivil Havac11ık Yasasına ilişkin ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
23 70 136
4 Söz Alanlar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman İli Ermenek İlçesi Afet Evlerinin yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
23 70 134
5 Söz Alanlar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman-Ermenek arasındaki yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
23 70 133
6 Söz Alanlar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karadeniz Samsun-Sarp yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
23 70 132:133
7 Söz Alanlar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Atatürk Hava Limanında yaşandığı iddia edilen bazı olumsuzluklara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 70 121:122
8 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Bolu Milletvekili Mustafa Yünlüoğlu'nun, vakıf arazilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
28 103 322:323
9 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL TUNÇ (AHMET CEMİL TUNÇ) (ELAZIĞ) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Mustafa İlimen'in, Edirne İlinde bulunan vakıf dükkânlarında faaliyet gösteren esnaf ile Alipaşa Çarşısı esnafının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
29 107 178:179