E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 29 127:130 144
2 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç'ın, Çankırı-Çorum Amasya demiryolu hattı etüd projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
54 99 127:128
3 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Depremi sonrası Afet Fonunda toplanan paralara ve sağlanan dış kredilere ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
54 99 123
4 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'a yapılan tarifeli uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
54 99 129
5 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Gaziantep-Araban Belediye Başkanlığınca usulsüz olarak alınan personelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadrolarına nakledildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
54 99 124:125
6 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, hayvancılığın geliştirilmesi ve damızlık hayvan ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
54 99 131:132
7 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van'a bağlı bazı köylerdeki afet konutu yapımına ve Bahçesaray karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
54 99 132:133
8 Söz Alanlar BURHAN KARA (GİRESUN) (DEVLET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Yusuf Bacanlı ve 55 Arkadaşının, Denizcilik Müsteşarlığına Ait Bazı işlerin İhalesinde ve Personel Alımıyla İlgili Konularda Görevini Kötüye Kullanma, İhaleye Fesat Karıştırma ve Evrakta Sahtecilik Suçlarını İşlediği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240339 ve 366. Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Bakanı Burhan Kara Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi münasebetiyle
63 6 481:483