E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar BEKİR AKSOY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Hükümet adına Başbakan Necmettin Erbakan'ın, olağanüstü hal konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 78 402
2 Söz Alanlar BEKİR AKSOY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiylemünasebetiyle
16 29 145:149
3 Söz Alanlar BEKİR AKSOY (ÇORUM) (DEVLET BAKANI) : Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli, Siirt, Şırnak ve Van İllerinde devam eden olağanüstü halın, 30 Mart 1997 günü saat 17 00'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
24 73 16:18 43:44