E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun programının görüşmesi münasebetiyle
30 119 466:472
2 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1996 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 28 113:127
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit'in, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in şahsına sataşması nedeniyle
41 38 800:802
4 Söz Alanlar BÜLENT ECEVİT (MUSTAFA BÜLENT ECEVİT) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 33 arkadaşının, rejim tartışmaları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
49 73 247:250