E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Danıştay Başkanlığı; 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 39 698:701
2 Gündem Dışı Konuşmalar AYFER YILMAZ (İÇEL (MERSİN)) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili M.Ziyattin Tokar ve İstanbul Milletvekili Algan Haealoğlu'nun, İnsan Yerleşimleri Konferansına (Habitat-II) İlişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
6 60 407:408