E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ TALİP ÖZDEMİR (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın emeklilerin durumuyla ilgili yazılı soru önergesine Malîye Bakanının vermiş olduğu cevaba ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 26 326
2 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ TALİP ÖZDEMİR (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'ın, Kilis İlinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 33 747:748
3 Söz Alanlar ALİ TALİP ÖZDEMİR (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 39 655:657
4 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ TALİP ÖZDEMİR (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Mehmet Yaşar Ünal'ın, sanayileşmede çevre kirlenmesi ve küçük ve orta boy işletmelerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
6 59 366:367
5 Söz Alanlar ALİ TALİP ÖZDEMİR (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ortak üyesi bulunduğumuz Batı Avrupa Birliği (BAB) ile operasyonel alanda işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan fiili ortak askerî tatbikatlara katıl mum sağlamak üzere, Hükümetçe takdir ve tespit edilecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yabancı ülkelere gönderilmesine ve Türkiye'nin bu nitelikteki tatbikatlara ev sahipliği yapmasına izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
6 61 563:564
6 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ TALİP ÖZDEMİR (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'ın, basın dağıtım tekeline ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
7 64 138:141