E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ RIZA GÖNÜL (AYDIN) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Müjdat Koç'un, Fiskobirlik'in ve Karadeniz Bölgesi ile Ordu İlmin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 96 130:131