E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Önergeler AHMET DENİZOLGUN (ARİF AHMET DENİZOLGUN) (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : (6/1104) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/376)
63 2 65
2 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET DENİZOLGUN (ARİF AHMET DENİZOLGUN) (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan İlindeki bazı projelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 14 21:22
3 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET DENİZOLGUN (ARİF AHMET DENİZOLGUN) (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Samsun Milletvekili Ayhan Gürel'in, yapımı devam eden Samsun-Çarşamba Havaalanına kargo tesislerinin de yapılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 15 89:90
4 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET DENİZOLGUN (ARİF AHMET DENİZOLGUN) (ANTALYA) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Ahmet Esat Kıratlıoğlu'nun, Nevşehir Havaalanıyla ilgili sorunlara ve alınması gerekli önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
66 23 219:221