E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET DEMİRCAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili H. Avni Kabaoğlu'nun çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 93 315:317
2 Söz Alanlar AHMET DEMİRCAN (SAMSUN) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yaş çay bedellerinin peşin ödenmesıık ilişkin sorusu münasebetiyle
27 96 144:146