E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, tarihi olayların siyasi değerlendirilmesi konusundaki gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 132 399:401
2 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1998 Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 30 235:238 256
3 Gündem Dışı Konuşmalar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hatice Ayseli Göksoy'un, Azerbaycan Millî Meclisi tarafından ilan edilmiş bulunan 26 Şubat Matem Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 60 181:182
4 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun'un, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde meydana gelen bir kazaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu münasebetiyle
56 107 67:68
5 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Botaş Vakfına ait şirkete alınan personele ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
56 107 61
6 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, İzmir Aliağa LNG Terminali Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
56 107 56:57
7 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nım, Bartın da yapılacak olan afet konutlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu münasebetiyle
56 107 72:73
8 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Metin Perli'nin, Kütahya Kureyşler Barajı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
56 107 58
9 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mehmet Salih Katırcıoğlu'nun, Niğde-Bor-Ecemiş Sulama Projesine ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
56 107 60
10 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekilli Musa Uzunkaya'nın, İtalya'dan ithal edilen makarnada domuz eti bulunduğu iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
56 107 76:77
11 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Şanlıurfa'da Merkez Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
56 107 66
12 Söz Alanlar AHAT ANDİCAN (ABDUL AHAT ANDİCAN) (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, geçici işçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
56 107 73:74