E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH GÜL (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Bazı Yatırım Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 90 438:439
2 Söz Alanlar ABDULLAH GÜL (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Ova Araslı, Ankara Milletvekili Önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın Hükümetin izlediği ciddiyetsiz ve tutarsız dış politika nedeniyle devletin dış ilişkilerinde küçültücü duruma düşürüldüğü iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan hakkında ve Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 21 arkadaşımı dış politikanın belirlenme ve yürütülmesindeki tutarsızlıklar nedeniyle devletin küçük düşürüldüğü iddiasıyla Bakanlar kurulu hakkında ile-Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 arkadaşının, Libya gezisi esnasında Türk Milletine yapılan hakaretlere duyarsız ve tepkisiz kalması nedeniyle devletin dış İlişkilerinde küçültücü duruma düşürüldüğü iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle
12 8 108:124
3 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH GÜL (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Kıbrıs'taki son gelişmelere ilişkin
19 48 268:269
4 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ABDULLAH GÜL (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün, Rize Milletvekili A Mesut Yılmaz'ın kendisine sataşması nedeniyle
27 95 54:56
5 Söz Alanlar ABDULLAH GÜL (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 20 arkadaşının ülke sorunlarını ağırlaştırdıkları ve Cumhuriyetin temel ilkelerini sürekli çiğneyerek toplumu iç çatışmaların eşiğine getirdikleri iddialarıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 95 41:50
6 Söz Alanlar ABDULLAH GÜL (KAYSERİ) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz'ın kendisine sataşması nedeniyle
27 95 54:56