E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Hükümet Programının Okunması A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 53 üncü Hükümetin (II. Yılmaz Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
2 20 7:24
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Başbakan A. Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
2 21 124:125
3 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 53 üncü Hükümetin (II. Yılmaz Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
2 21 104:122
4 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 53 üncü Hükümetin (II. Yılmaz Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
2 22 151:152
5 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Mart 1996 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
2 30 553:556
6 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Katma Bütçeli idareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 38 516:529
7 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 43 559:560
8 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : TBMM'nin 76. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
4 44 583:585
9 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yjlmaz'ın, Başbakan Necmettin Erbakan'ın şahsına sataşması nedeniyle
8 73 124
10 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkan vekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili Önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, Hükümetin izlediği ciddiyetsiz ve tutarsız dış politika nedeniyle devletin dış ilişkilerinde küçültücü duruma düşürüldüğü iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan hakkında ve Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 21 arkadaşının, dış politikanın belirlenme ve yürütülmesindeki tutarsızlıklar nedeniyle devletin küçük düşürüldüğü iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında ile-Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 arkadaşının, Libya gezisi esnasında Türk Milletine yapılan hakaretlere duyarsız ve tepkisiz kalması nedeniyle devletin dış İlişkilerinde küçültücü duruma düşürüldüğü iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle (ANAP GRUBU ADINA)
12 8 82:89
11 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1994 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 1995 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1995 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP GRUBU ADINA)
17 37 588:603
12 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün kendisine sataşması nedeniyle
27 95 50:51 53:54 57
13 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un şahsına sataşması nedeniyle
22 66 298:300
14 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Devlet Bakanı Sacit Günbey'in partilerine sataşması nedeniyle
22 66 291:292
15 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
25 84 255:256
16 Önergeler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 20 arkadaşının, ülke sorunlarını ağırlaştırdıkları ve Cumhuriyetin temel ilkelerim sürekli çiğneyerek toplumu iç çatışmaların eşiğine getirdikleri iddialarıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11)
27 95 9:11
17 Önergeler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 20 arkadaşının, ülke sorunlarını ağırlaştırdıkları ve Cumhuriyetin temel ilkelerini sürekli çiğneyerek toplumu iç çatışmaların eşiğine getirdikleri iddialarıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11)
27 95 13:50 57:60 112:117
18 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A Mesut Yılmaz'ın, Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün, kendisine sataşması nedeniyle
27 95 50:54
19 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 20 arkadaşının, ülke sorunlarını ağırlaştırdıkları ve Cumhuriyetin temel ilkelerini sürekli çiğneyerek toplumu iç çatışmaların eşiğine getirdikleri iddialarıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 95 14:17
20 Hükümet Programının Okunması A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 55 inci Hükümetin (III. Yılmaz Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
30 116 227:245
21 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 55 inci Hükümetin (III. Yılmaz Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
30 119 473:491
22 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 55 inci Hükümetin (III. Yılmaz Hükümeti) Güvenoyu alması dolayısıyla
31 120 11:12
23 Teklifler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Ve 292 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. Maddesinin Değiştirilmesine Dair teklifleri (2/676)
35 11 140:148
36 16 430:455
24 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in şahsına sataşması nedeniyle
41 37 695:697
25 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1996 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1996 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 37 672:686 698
26 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in şahsına sataşması nedeniyle
41 37 695:696
27 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in şahsına sataşması nedeniyle
41 38 802:804
28 Üyelerle İlgili İşler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
42 41 110:111
44 52 495:496
45 55 189:190
29 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Irak ile Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu arasında, kitle imha silahlarının üretimi, kullanılması ve denetlenmesi konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığa ilişkin
44 50 163:167
30 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büytik Millet Meclisinin 78. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
51 81 248:250
31 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Dış politikada meydana gelen gelişmeler, Suriye'nin PKK terör örgütüne verdiği destek ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin bugünkü durumuyla ilgili açıklaması
63 3 282:285
32 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ın İtalya'da yakalanması ve Türkiye'ye iadesi için yapılan çalışmalara ilişkin
65 20 462:466
33 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve özelleştirmelerde özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde Devletin menfaatini gözetmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla, Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve görevlerini kötüye kullandıkları, kamu ihaleleri ve özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesine fesat karıştırdıkları iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında ve Cumhuriyet; Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili Önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, mafya ve çete liderleri ile yalan ilişki içinde olduğu ve TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde bir işadamına fiyat teklifi ve para ve kredi temini konularında yardımcı olmak suretiyle ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme münasebetiyle
66 21 55:63
34 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
66 22 115:117
35 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
66 22 116:117
36 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Hakkındaki gensorunun Genel Kurulun 23.11.1998 tarihli 22. Birleşiminde yapılan görüşmeleri şuasında verilen güvensizlik önergelerinin oylaması münasebetiyle
66 24 280