E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (SAYIŞTAY BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi tdare Amirleri Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner, Adana Milletvekili Veli Andaç Durak, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz ile Balıkesir Milletvekili İ.Önder Kırit'nın, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştinlmesine ve bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
7 67 404