E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Kıbrıs konusundaki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 134 505:507
2 Söz Alanlar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 70 Arkadaşı ile Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 23 Arkadaşının Kosova'daki son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri üzerine Genel Kurulun 10.3.1998 tarihli 64. Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle
48 67 95:98
3 Gündem Dışı Konuşmalar ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İZMİR) (DEVLET BAKANI) : Kıbrıs ile ilgili son gelişmelere ilişkin
51 79 68:72