E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MİLİ SAVUNMA BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nın, öğretim üyelerinin askerlik sorunlarına ilişkin gündemdışı koni gınası dolayısıyla
32 128 142
2 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MİLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasabetiyle
41 35 292:295 302:305 307
3 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MİLİ SAVUNMA BAKANI) : Kilis Milletvekili Mustafa Kemal Ateş'in, Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı araziye ilişkin sorusu münasebetiyle
47 65 338:340
4 Söz Alanlar İSMET SEZGİN (İSMET ABDULLAH SEZGİN) (AYDIN) (BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MİLİ SAVUNMA BAKANI) : 211 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 nci 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 ncu ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 ncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
61 130 37:39 53:56 65:68 70