E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat'ın, hayvancılığın içinde bulunduğu sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
3 35 104:105
2 Söz Alanlar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyışleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Petrol işleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 37:39
3 Gündem Dışı Konuşmalar İSMET ATTİLA (AFYONKARAHİSAR) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, hububat taban fiyatlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 49 132:133