E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın, Başbakan Necmettin Erbakan'ın Libya gezisine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 4 265:269
2 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay`ın k.ıras olu üzerinde bulunan bazı kavşaklara ilişkin sorusu münasebetiyle
11 4 290
3 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 arkadaşının yurt dışında açılan temsilcilikler ve buralarda görevlendirilen personel ile çeşitli nedenlerle yurt dışına gönderilen kamu görevlilerinin nicelik nitelik ve malî yüklerinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken ledbırlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
11 4 296
4 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Arıcak-Palu yoluna ilişkin sorusu münasebetiyle
11 4 284:285
5 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Maden-Alacakaya yoluna ilişkin sorusu münasebetiyle
11 4 285
6 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un Keban Barajından Elazığ'a içmesuyu getirilip getirilemeyeceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
11 4 283:284
7 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın`ın, Ordu-Sivas-Mesudiye-Çereyolu karayolunun yapımına ilişkin sorusu münasebetiyle
11 4 293:294
8 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'ın Başbakan Necmettin Erba kan'ın Libya gezisine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 4 265:269
9 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un ölümünün 60. yıldönümü münasebetiyle
18 42 300:302
10 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç'ın ilköğretim müfettişlerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 42 321
11 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık A. hay in Hamur İlçesine Endüstri Meslek Lisesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu münasebetiyle
18 42 347
12 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Taşlıeay İlçesinde kapalı bulunan okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu münasebetiyle
18 42 355
13 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, doğu k güneydoğu illerinden üniversitede okuyan öğrenciler için öğrenim kredisi miktarının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu münasebetiyle
18 42 348
14 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 60. yıldönümü münasebetiyle
18 42 300:302
15 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Kayseri Milletvekili Memduh Büyükkılıç'in İlköğretim müfettişlerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 42 321
16 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun Akın'ın Ordu Denizcilik Meslek Yüksekokulunun kapanış nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sorusu münasebetiyle
18 42 352
17 Söz Alanlar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : Ordu Milletvekili Hüseyin Olgun A. kın'ın, Ordu 11 Kültür Merkezi ihalesine ve kütüphane hizmet binalarına ilişkin sorusu münasebetiyle
18 42 342:343
18 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : İstanbul Milletvekili A Ziya Aktaş'ın, Kültür Bakanlığındaki bazı uygulamalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
20 56 328:331
19 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL KAHRAMAN (İSTANBUL) (KÜLTÜR BAKANI) : İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 76. yıldönümüne ilişkin
22 67 395:397