E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu'nun, Yeni Yugoslavya Federal Cumhuriyetinin Sancak Bölgesindeki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 122 79
2 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 37 arkadaşının, Avrupa Birliği ve Kıbrıs başta olmak üzere. Hükümetin izlediği dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkinönergesi münasebetiyle
40 32 592:594
3 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 32 658:661
4 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 37 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 22 arkadaşının, Avrupa Birliği ve Kıbrıs başta olmak üzere Hükümetin izlediği dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
41 38 809:812
5 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 70 arkadaşının Kosova'daki son gelişmeler konusunda ve Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 23 arkadaşının, Kosova'daki gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
47 64 245:249
6 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Fransa Ulusal Meclisinde kabul edilen sözde Ermeni soykırımına ilişkin yasa teklifi hakkında gündem dışı konuşması dolayısıyla
53 96 202:204
7 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/21) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
54 102 445:447
8 Söz Alanlar İSMAİL CEM (KAYSERİ) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 20 arkadaşının, terör örgütü başının yakalanmasından sonra meydana gelen iç ve dış gelişmeler ve bu konuda alınabilecek önlemler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
71 54 48:52